Wybrane usługi:

 • Dachy
 • Podnośniki montażowe
 • Koparko-ładowarka
 • WOD-KAN, C.O. GAZ
 • Prace ogólnobudowlane
 • Wycinka drzew
 • WUKO
 • Instalacje elektryczne
 • Balkony i elewacje
 • Brukowanie

WOD-KAN, C.O. GAZ

Zakład zatrudnia fachowców uprawnionych do wykonywania remontów, budowy , kontroli oraz dozoru, instalacji gazowych , centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych,  zgrzewania instalacji.
Posiadany  specjalistyczny sprzęt umożliwia fachową realizację inwestycji.

Zakres oferowanych usług:
 • istalacje wodne , stalowe , miedziane , zgrzewane PP, zaciskane PE-X,
 • instalacje kanalizacyjne 
 • instalacje gazowe miedziane, stalowe spawane i skręcane,
 • instalacje centralnego ogrzewania spawane stalowe, zgrzewane PP, zaciskane PE-X
 • zamrażanie instalacji centralnego ogrzewania w celu wykonania remontów bez spuszczania zgładu.
 • pomiary okresowe szczelności instalacji gazowych
 • pomiary sprawności urządzeń gazowych oraz stężenia tlenku węgla
 • pomiar CO2, CO, O2, w atmosferze i spalinac urządzeń,
 • udrażnianie kanallizacji wysokociśnieniowe i mechaniczne, wycinanie korzeni,
 • budowa, eksploatacja, remonty, obsługa i nadzór kotłowni i wymiennikowni C.O.
 • wymiana i budowa sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,

Prace zrealizowane

Wykonujemy zamrażanie instalacji w celu wykonywania prac remontowyh na instalacji centralnego ogrzewania bez konieczności spuszczania zładu z całej instalacji.